GeoTrust QuickSSL X
עם תעודות GeoTrust QuickSSL עבור שרתי ה-WEB שלכם, תוכלו להתחיל לבצע תנועות מקוונות מאובטחות בביטחון, במהירות ובעלות משתלמת. באמצעות הפעלת צלמית המנעול של הדפדפן, QuickSSL מאפשר הצפנה של עד 256 סיביות ומבטיח למבקרי האתר כי לא ניתן יהיה לצפות, ליירט או לשנות מידע או פעולות רגישות. כמו כן, מכיוון שמערכת האימות שלנו הינה המתוחכמת ביותר בשוק, לקוחותיכם ושותפיכם העסקיים יכולים להיות בטוחים כי תעודות של GeoTrust מונפקות אך ורק לגורמים שעברו אימות מלא ושהינם בעלי ההרשאות המתאימות לכך.