GeoTrust QuickSSL Premium X
תעודת GeoTrust QuickSSL Premium הינה בעלת אימות וניפוק אוטומטיים לחלוטין. תהליך זה מוודא כי רוכש התעודה מחזיק בהרשאות המנהלתיות המתאימות עבור מתחמו של שרת הווב. עובדה זו מפחיתה את עלויות הפקת תעודת ה – QuickSSL מצידנו, ואת החיסכון אנו מעבירים אליכם כלקוחותינו. בנוסף לכך, QuickSSL Premium כולל גם חותמת אתר דינמית. חותמת ה – GeoTrust QuickSSL Premium, המוצגת במיקום בולט באתר, מבטיחה למבקרי האתר כי יזכו לרמת ההצפנה האפשרית הגבוהה ביותר וכן מבטיחה כי לא ניתן יהיה ליירט או לשנות מספרי כרטיס אשראי, מספרי חשבון ומידע סודי או רגיש אחר.