GeoTrust True BusinessID Wildcard X

תעודה מסוג Wildcard מאפשרת לאבטח שם מתחם ואת כל תתי שמות המתחם שלו (Sub Domains) תחת תעודה אחת, מה שמאפשר לכסות שירותים רבים בעלות מינימאלית, אם זה אתר החברה, שרתי המייל, שירותי iis וכו'
TrueBusinessID הינו שירות אמון הרשת היחידי מן הדור הבא (next generation web trust service) המאפשר הצפנה של עד 256 סיביות וכן חותמת אימות זהות בחבילה אחת. דבר זה מאפשר רמה חדשה של אבטחה מקוונת עבורכם ועבור לקוחותיכם ואי לכך עלייה בשיעור הפעילות העסקית וההכנסות מפעילותו של אתר האינטרנט שלכם. טכנולוגיית ה – "חותמת החכמה" (Smart Seal) שלנו, המוגנת בפטנט, שוכנת בדפי האינטרנט שלכם ומזהה אותם באופן אוטומטי כאמיתיים, אותנטיים ומאומתים ע"י גוף שלישי בלתי תלוי. כשלקוח לוחץ על חותמת ה – True Site®, השרת מבצע בדיקת מתחם (domain lookup) באופן אוטומטי בכדי לוודא כי הלקוחות אכן מצויים באתר לגיטימי. התוצאה? ביטחון גדול יותר מצד הלקוחות, הבטחת איכות מתמדת 24x7, פעילות סחר מקוונת (e-commerce) רבה יותר – ועלייה משמעותית בהכנסות מפעילותכם המקוונת.